Autoryzowany przedstawiciel i serwis:

G.I. Sportz paintball gear dealer Tippmann paintball guns dealer

Gwarancje

Ogólne warunki gwarancji.

 

1. Gwarantuje się sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.

2. Konsumentowi udziela się gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu i obejmuje ona bezpłatną naprawę bądź wymianę uszkodzonych części i elementów, których uszkodzenie wynika z wad fabrycznych producenta (materiałowych i montażowych).

3. W zakres gwarancji nie wchodzą czynności takie jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa, regulacja i czyszczenie, a także przeglądy.

4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów i podzespołów produktu.

5. Gwarancja traci ważność jeżeli sprzęt będzie eksploatowany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Podstawą do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest oryginalny dowód zakupu.

7. Producent zastrzega sobie prawo unieważnienia gwarancji w przypadku uszkodzenia z winy klienta.

 

Szczegółowe warunki gwarancji.


1. Użytkowanie produktu powinno odbywać się zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w załączonej Instrukcji Obsługi.

Firma DR GAMPOL zwolniona jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem oraz wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.

2. Produkt musi być dostarczony bezpośrednio przez Klienta do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego wraz z dowodem zakupu.

3. W przypadku dostarczenia przez Klienta produktu uszkodzonego z winy klienta lub bez wad zostanie on zwrócony na koszt klienta.

4. Uszkodzenia podlegające naprawie w ramach gwarancji Gwarant zobowiązuje się usunąć w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego. W wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

5. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie trwania gwarancji dokonanych zostanie co najmniej pięć napraw, a produkt nadal będzie wykazywał wady które uniemożliwiają wykorzystywanie go zgodnie z przeznaczeniem bądź usunięcie wady jest niemożliwe.

6. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów i koszt ich wymiany.

7. Jeżeli wymiana produktu na nowy jest niemożliwa, to Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

8. Gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia zaistniałe podczas transportu czy przeładunku oraz ich następstwa
- mechaniczne uszkodzenia oraz wywołane nimi wady oraz korozja i powłoka lakiernicza
- wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niezgodnym z Instrukcją Obsługi i Zasadami Bezpieczeństwa oraz niedbałością lub nadmierną eksploatacją
- wadliwe działanie lub uszkodzenia wynikłe na skutek: pożaru, powodzi i innych klęsk żywiołowych, wojny i niepokojów społecznych i innych nieprzewidzianych wypadków
- produkty które uległy przeróbkom, zmianom lub naprawom przez osoby nieuprawnione
- produkty w których numery identyfikacyjne w jakikolwiek sposób zmieniono lub zatarto
- części i podzespoły szybko zużywające się takie jak: oringi, elementy gumowe.

9. Wszelkie wadliwe produkty lub części które wymieniono w ramach gwarancji, stają się własnością firmy DR GAMPOL

Powyższa gwarancja na sprzedaż towaru konsumpcyjnego nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Masz pytania? Daj znam znać!

Robert: +48 505 039 222, Grzesiek: +48 512 100 151, Aga: +48 503 070 970

E-mail: biuro@drgampol.pl

Newsletter
Zostaw nam swój adres e-mail i bądź na bieżąco z nowościami i promocjami:
Nowości
Bonet  Chromowany
Bonet Chromowany

45,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl